Vi vil styrke lokale ressourcer og skabe social

metteokoliv

Vi vil  styrke lokale ressourcer og skabe social, miljømæssig og økonomisk merværdi