referat

Fra idé til koncept

15:29
|
0 kommentarer
|
den dobbelte diamant-modellen

Kære alle Lokalværkere og deltagere i projektværkstedet

Mange tak for sidst – for en konstruktiv aften i godt selskab med Hannie.

Lokalværket indledte med en skitsering af de to emner – kødproduktion og madrute – som vi havde lagt op til som mulige fokusområder for det videre arbejde. Vi har tidligere udsendt materiale om disse scenarier.

Vi orienterede om et møde med Natur og Miljø-afdelingen, hvor vi drøftede kommunens behov for naturpleje ved hjælp af afgræsning. Kommunen har netop lanceret et initiativ kaldet ”Naturpleje i fællesskab”, da de gerne vil inddrage […]

Referat af generalforsamling 2013

9:17
|
0 kommentarer
|
DSC_1157

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LOKALVÆRKET DEN 27. FEBRUAR 2013 PÅ VALLEKILDE HØJSKOLE

Valg af dirigent: Gitte, som godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen

Valg af referent: Mona skriver stikord, Ivan skriver referatet

Formandens beretning: Foreningen blev stiftet den 3.1.2013 i forbindelse med en ansøgning til Landdistriktspuljen: ”Fra småprojekter til lokal udvikling”, hvor vi har søgt 266.750 kr. Samtidigt blev vi indmeldt i Odsherred Erhvervsråd. Vi er endnu ikke blevet synlige på deres hjemmeside pga. tekniske problemer, hvilket de meget beklager. Vi er endvidere blevet medlemmer af Sociale Entreprenører i Danmark […]