generalforsamling

Generalforsamling 2014

12:59
|
0 kommentarer
|
logo_154x72

Generalforsamlingen blev i år afholdt via mail. Ivan blev valgt som ”dirigent” til at styre slagets gang på mailen.

Bestyrelsens beretning er tidligere udsendt og kan findes på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

De øvrige punkter på dagsordenen forløb således:

 

Årsregnskabet var ligeledes udsendt pr. mail og gengives her:

ÅRSREGNSKAB LOKALVÆRKET NOV 2012 – FEB 2014

Indtægter:

LBR-bevilling…………………………………………………………………..…………. 15.000

Sponsorat…………………………………………………………………………………….. 5.000

Udbetalt, Landdistriktspuljen………………………………………………………..92.480

 I alt…………………………………………………………………….……….……………  112.480

 

Udgifter:

”6 åbne Lokalværksmøder”……………………………………..………..…………. 13.812

”Grønt og socialt iværksætteri”………………………………..……….……………  5.277

”Projektværksted”, foreløbige udgifter […]

Referat af generalforsamling 2013

9:17
|
0 kommentarer
|
DSC_1157

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LOKALVÆRKET DEN 27. FEBRUAR 2013 PÅ VALLEKILDE HØJSKOLE

Valg af dirigent: Gitte, som godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen

Valg af referent: Mona skriver stikord, Ivan skriver referatet

Formandens beretning: Foreningen blev stiftet den 3.1.2013 i forbindelse med en ansøgning til Landdistriktspuljen: ”Fra småprojekter til lokal udvikling”, hvor vi har søgt 266.750 kr. Samtidigt blev vi indmeldt i Odsherred Erhvervsråd. Vi er endnu ikke blevet synlige på deres hjemmeside pga. tekniske problemer, hvilket de meget beklager. Vi er endvidere blevet medlemmer af Sociale Entreprenører i Danmark […]