beretning

Bestyrelsens beretning 2014

9:01
|
0 kommentarer
|

Lokalværket Februar 2013-Februar 2014

I foråret gennemførte vi de sidste ”åbne lokalværksmøder”, som vi havde fået 15.000 fra LBR Odsherred til at gennemføre. Alle møderne blev gennemført med rigtig god response fra deltagerne. Se bilag for en rapport over forløbet. Rapporten og regnskabet er godkendt af LBR.

Den 25. april modtog vi besked fra Landdistriktspuljen, at de bevilgede os 115.600 (ud af et ansøgt beløb på 266.750) til et projekt, vi kaldte ”Fra småprojekter til lokal udvikling”. Det var en glæde, at […]