Referat af generalforsamling 2013

22.02.2014
|
0 kommentarer
||
DSC_1157

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LOKALVÆRKET DEN 27. FEBRUAR 2013 PÅ VALLEKILDE HØJSKOLE

Valg af dirigent: Gitte, som godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen

Valg af referent: Mona skriver stikord, Ivan skriver referatet

Formandens beretning: Foreningen blev stiftet den 3.1.2013 i forbindelse med en ansøgning til Landdistriktspuljen: ”Fra småprojekter til lokal udvikling”, hvor vi har søgt 266.750 kr. Samtidigt blev vi indmeldt i Odsherred Erhvervsråd. Vi er endnu ikke blevet synlige på deres hjemmeside pga. tekniske problemer, hvilket de meget beklager. Vi er endvidere blevet medlemmer af Sociale Entreprenører i Danmark (SED).

Allerede i november 2012 fik Lokalværket bevilget 15.000 kr. fra det lokale beskæftigelsesråd i Odsherred til afholdelse af 6 åbne lokalværksmøder, hvoraf nr. 2 skal foregå i aften. I forbindelse med bevillingen har foreningen fået et CVR-nummer og skal aflægge rapport + regnskab senest 30.6.2013.

Mette har stået for kontakt til lokalpressen for omtale af vores arrangementer. Det første åbne møde blev fint omtalt, men ikke det andet – nyhedsværdien var allerede væk. Mette vil kontakte journalistlinjen på Vallekilde Højskole for et muligt samarbejde. Ivan kontakter Kurt Baagoe fra DR P4, der har udtrykt interesse for nogle af oplæggene.

Med hjælp fra Charlotte er der produceret 500 flyers, som Lise og Mette har delt ud. Vi giver deltagerne på aftenens åbne møde en stak af de sidste flyers til videre uddeling.

Vi har oprettet en facebookside, som vi skal huske at holde levende – bl.a. med fagligt relevante oplysninger, også selv om de ligger ud over kommunegrænsen.

Vi retter en stor tak til både LBR og Vallekilde Højskole for samarbejdet omkring lokalværksmøderne.

Regnskabet: Der er endnu ikke noget årsregnskab til godkendelse. Ivan oplyste, at der er ca. 3.000 kr. tilbage af LBR-bevilingen. Disse skal dække afholdelse af transportudgifter for oplægsholderne.

Kontingent/medlemskab: Ivan foreslog, at vi gjorde medlemskab af foreningen mere formelt med opskrivning og kontingentbetaling. Medlemmerne ville så blive en del af et kommunikationsforum, evt. i form af en lukket facebookgruppe – og evt. modtage nyhedsbreve og oplysninger om fremtidige arrangementer. Vi blev enige om, at det endnu er for tidligt, da et sådant kommunikationsforum vil kræve en del vedligeholdelse og vi ikke er sikre på behovet. Vi vil derfor på aftenens åbne møde spørge, hvad deltagerne kunne ønske sig og har brug for – og så tage punktet op igen på næste bestyrelsesmøde. Foreløbig fastsættes kontingentet derfor til kr. 0.

Mette foreslog at gøre det muligt at indbetale støttebeløb, men også dette venter vi med, til vi er mere etablerede. Til gengæld kontakter vi Kultur- og fritidsforvaltningen for mulig kommunal støtte.

Indkomne forslag: Ingen

Valg til bestyrelse: Gitte, Mette, Lise, Carsten og Ivan blev valgt til bestyrelsen. Mona til suppleant. Bestyrelsen konstituerede sig med Mette som formand, Carsten som næstformand og Ivan som kasserer. Mona valgtes som revisor og Carsten som revisorsuppleant.

Udvalg: Mette og Ivan udarbejder oplæg om fremtidige aktiviteter, men afventer i første omgang svar på ansøgningen til landdistriktspuljen.

Erhvervsrådet vil gerne holde et møde med os om hvordan vi kan bruge hinanden. Det kunne handle om socialøkonomiske iværksætterforløb for ledige, evt. i forbindelse med iværksætterugen uge 46 – samt generelt om hvordan man giver vejledning. Da vi ikke ønsker at arbejde gratis, kan vi spørge, om LBR kan indgå med flere bevillinger. Mette, Ivan og Mona deltager i mødet – Ivan kontakter Søren Mosbæk med forslag til mødetidspunkter. Mona opretter dropbox-ark med spørgsmål/forslag til dagsorden.

En gruppe i Økonomiudvalget med Arne Mikkelsen i spidsen vil også gerne holde et møde med os om socialøkonomisk virksomhed. Vi er klar over, at deres interesse er den ’smalle’ definition af socialøkonomisk virksomhed, der primært drejer sig om at tilbyde meningsfyldt beskæftigelse af folk på kanten af arbejdsmarkedet – hvor vores fokus er en ’bredere’ definition, der handler om at få sat nogle sociale og/eller miljømæssige tiltag i gang til gavn for lokalsamfundet. Vores tilgang drejer sig mere om, hvad der skal sættes i gang, end om hvem der skal udføre det – men de to tilgange behøver selvfølgelig ikke at udelukke hinanden. Vi vil derfor gerne tage en uformel drøftelse, hvor vi gør opmærksom på vores vinkler. Måske skal vi tilbyde en workshop for udvalget? Ivan, Mette og Carsten deltager.

Eventuelt: Aftenens åbne lokalværksmøde blev planlagt, mens vi nød Vallekilde Højskoles kulinariske lækkerier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>