Referat af 2. projektværksted på Aksen den 5. marts 2014

11.03.2014
|
0 kommentarer
|
Læsø salt

Lokale fødevarer i Geopark Odsherred

Ildsjælen Poul fra Læsø: Begynd med menneskene!

Poul Christiansen fra Læsø gæstede denne aften Odsherred, og anledningen var Lokalværkets projektværksted om nye perspektiver på lokale fødevarer i Geopark Odsherred.

Poul er sandelig en dedikeret ildsjæl og har gennem mere end 20 år været en væsentlig drivkraft for Læsø og for udviklingen af de kendte virksomheder Læsø Salt og Læsø Kur. Det er nok ikke helt galt at sige, at Pouls filosofi om succes for projekter i yderområder, handler om livslange indsatser. Udvikling tager tid. Man skal virkelig brænde for det, ja, det skal helst føles som en absolut nødvendighed. At det så måske 80 % af tiden er hårdt arbejde, opvejes af de 20 %, hvor der virkelig sker noget!

En vigtig byggesten for robust udvikling er, at aktiviteten bygges op omkring den lokale historie og de stedbundne ressourcer. Her har saltet vist sig som en guldgrube for Læsø. I næsten 500 år (fra 1157 til 1652) var Læsø pga. særlige geologiske forhold Nordens vigtigste leverandør af den vigtige salt. I dag, hvor produktionen er genoptaget, bliver det til 70 tons om året – men vigtigere er nok, at det tiltrækker 60.000 gæster årligt, og at det har skabt 10 varige arbejdspladser plus alt det løse – samt et vigtigt brand for øen. Samtidig har det vist sig, at det saltholdige vand er yderst velegnet mod hudsygdomme som psoriasis – og derfor danner grundlag for Læsø Kur.

Endnu vigtigere end saltet er dog menneskene. Begynd med menneskene, sagde Poul – uden dem hjælper nok så mange gode idéer ingenting. Dette land er bygget på en selvstændighedskultur, sagde han også – det er afgørende, at ildsjælene/iværksætterne bliver påskønnet. Dog er ildsjælenes ild ikke nok – alene og i al hu og hast, risikerer de at brænde alle broer. Poul snakkede derfor om den ”dramatiske trekant”, hvor ildsjælen bliver parret med kassemesteren, der holder styr på økonomien og tovholderen, der stimulerer og understøtter.

Ikke alle projekter er gået godt på Læsø. De kæmper med et problem, vi kender alt godt her på Odsherred: I de 3 sommermåneder kan de slet ikke følge med efterspørgslen – resten af året er der for lidt at lave…

Gruppernes arbejde

Tiden var blevet lidt knap, og vi var færre deltagere end forventet, så vi nøjedes vi med to emnegrupper i stedet for fire. Oplægget til grupperne var, at vi fortsat er i idéfasen, så deltagerne blev bedt om at lytte og tage imod alle idéer uden at stille kritiske spørgsmål.

Opsamling på begge projektværksteder: Hvad mener deltagerne?

Hvis man skal forsøge en opsamling af diskussioner og indlæg fra de to afholdte projektværksteder, kan man for det første konstatere, at mange udtrykker et behov for et fælles forum. Et mødested for alle aktører på området, hvor man bl.a. erfarer nyt om hinandens arrangementer og tiltag. Det kan samtidigt danne basis for formidling af de gode historier ud til et bredere publikum og skabe synlighed af, hvad der allerede sker.

Blandt de mere konkrete idéer/behov kan man nævne

  • Etableringen af et fælles distributionssystem – et meget væsentligt punkt. Men her er Fødevareklyngen godt i gang, så det er ikke umiddelbart en opgave for projektværkstedet. Dog er der også idéer om mere lokale indkøbsforeninger og/eller fødevarefælleskaber.
  • Eleverne på Vallekilde Højskoles iværksætterlinje arbejder med at skabe et arrangement til den kommende Geopark-festival. Her skal lokale fødevarer præsenteres i nye kombinationer og sammenhænge. Initiativet har potentiale til at tiltrække alle aktører om et fælles tiltag, der gavner hele branchen.
  • Mere generelt kan der konstateres et stort behov for flere producenter af lokalt kvalitetskød. De, der er på markedet, kan slet ikke følge med efterspørgslen. Samtidig har vi naturarealer, det vil være godt at afgræsse ved hjælp af dyr. Her kan der skabes ny produktion. På naturområderne kan der måske også skabes en produktion af vilde urter.
  • Ligeledes er der behov for en slags forædlingshuse, måske i de gamle frysehuse – samt slagtehuse (evt. en slagtebus).
  • En idé, der er realiseret i andre lande, er at etablere et andelslandbrug, hvor forbrugerne har en andel i produktionen – sådan at forstå, at de er med til at planlægge produktionen, i en vis udstrækning hjælper til i marken, men først og fremmest aftager produkterne. Det giver landmanden sikkerhed for afsætningen og forbrugerne et tæt forhold til livet på et jordbrug. Der kan evt. sideløbende arrangeres kurser og undervisning for skoler og lignende.

Hvordan kommer vi videre?

I opsamlingen blev der efterlyst bud på, hvordan vi kommer videre med de fremsatte idéer. Nogle af idéerne mangler mennesker – apropos Poul Christiansens indlæg. Vi kan godt konstatere behov og muligheder, men der sker jo først noget, hvis nogle griber idéerne og går ind i en udviklende proces.

I første omgang vil vi i Lokalværket arbejde videre med opsamling, både på idéer og mennesker – og så satser vi på, at vi på projektværksted nr. 3 onsdag den 26. marts kl. 19 på Aksen bliver klar til at tage et skridt videre fra idéfasen frem mod konkret planlægning af tiltag. Vi får besøg af Hannie van der Windt fra Syddansk Universitet, der har stor erfaring med nye bæredygtige ledelsesformer. Hun kan utvivlsomt guide os et godt stykke ad vejen!

Dette referat lægges ud som et blogindlæg på vores nye hjemmeside, www.lokalvaerket.dk,  hvor alle inviteres til at kommentere og komme med idéer til den videre proces. Og så vil vi afslutningsvis opfordre jer alle til at fortælle vidt og bredt om projektværkstedet, så vi kan blive tilstrækkeligt mange til at løfte idéerne. Vi har ikke råd til at annoncere i lokalpressen, men I kender sikkert flere end jer selv, der er interesserede i udvikling af nye perspektiver for lokale fødevarer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>