Rapport over forløb af 6 åbne lokalværksmøder

24.02.2014
|
0 kommentarer
|
DSC_1160

RAPPORT OVER FORLØB AF 6 ÅBNE LOKALVÆRKSMØDER JANUAR-JUNI 2013

LBR Odsherred bevilgede den 14. november 2012 ”Lokalværket” kr. 15.000,- i tilskud til afholdelse af 6 åbne lokalværksmøder. På det tidspunkt havde vi lagt et foreløbigt program, som efter bevillingen blev endelig fastlagt, og derefter så således ud (en udvidet beskrivelse for de sidste 5 arrangementer kan ses i vedlagte flyer):

23.januar: ”Landsbyvirksomheden” v/Ivan Normann Andersen, Lokalværket og Erling Skaale, Egebjerg Landsby Virksomhed

27.februar: ”Hvad er der brug for på landet” v/Mona Hvid, Landliv A/S

20.marts: ”Erhvervsudvikling i energilandsbyer” v/Ole Bruun, Horslunde Borgerforening  (dette arrangement blev rykket pga. kraftigt snevejr i det sydsjællandske og i stedet afholdt 8.maj)

17.april: ”Kooperative virksomheder” v/Susanne Westhausen, Kooperationen (som blev suppleret af Søren Birksø Sørensen, der fortalte om Klyngeklub Odsherred)

22.maj: ”Fremtidens grønne og multifunktionelle landbrug” v/Henning Hervik, Eco Advice og Carsten Ørting, Grøn Omsorg

19.juni: ”Omstillingskurser for borgere og/eller arbejdsløse i Odsherred” v/Ditlev Nissen, Ecovillage Design Education (som blev suppleret af Mette Petersen, der fortalte om mulighederne for en tilsvarende kursusrække på Odsherred).

Vi fik en aftale med Vallekilde Højskole om vederlagsfrit at kunne benytte deres lokaler til møderne. Vi aftalte endvidere, at de solgte kaffe og kage i pausen. Den sidste aften fik vi endda forretningsfører på højskolen, Anne Birthe Køppen, til at holde et kort oplæg om højskolens historie – flere af deltagerne havde nemlig udtrykt ønske om at høre mere om lokalerne, vi mødtes i.

I alt har over 40 skrevet sig på vores mail-liste og disse har været meget glade for møderne. Mange er mødt op til adskillige af møderne og givet udtryk for stor begejstring – både for selve oplæggene, som blev betegnet som værende meget inspirerende og relevante – samt for at møde en kreds af andre engagerede borgere i Odsherred og omegn, der også interesserede for grønne og socialøkonomiske initiativer. Et sådant forum var hårdt savnet. Flere fortalte, at de sjældent havde mødt så god en energi, og at de kraftigt opfordrer deres venner til også at deltage – således er netværket i stadig vækst. Samtidig gav mange udtryk for det meget opløftende i, at lysten til at sætte noget i gang var så fremherskende – det var ikke bare en snakkeklub.

Også de fremmødte oplægsholdere, der kun blev honoreret ved at få deres transportomkostninger dækket (samt fik en lille vingave), har alle udtrykt glæde over deltagernes engagement. Èn af dem skrev efterfølgende til os: ”STOR TAK for en inspirerende og informativ aften på Vallekilde Højskole onsdag den 8. maj sammen med ildsjæle. Mødet og fællesskabet med Jeres netværk gav mig inspiration til arbejdet med fortsat landdistriktsudvikling – og gav mig gode kontakter til efterfølgende brug. TAK”

Møderne har ført til ét konkret erhvervsskabende projekt – nemlig stiftelsen af foreningen Grøn Omsorg i Odsherred på Maarbjerggaard. På mødet den 22.maj fortalte Carsten Ørting om tankerne bag Grøn Omsorg, som han gerne ville udvikle i Odsherred – og kunne bringe den nyhed, at han havde indledt et samarbejde herom med Anne Mette Rosenkilde, som han havde truffet på et tidligere møde. Hun havde tilbudt, at projektet kunne få fysisk sæde på hendes gård ved Nakke. Den 24.maj etableredes så foreningen Grøn Omsorg i Odsherred , hvis første projekt bliver at etablere en socialøkonomisk arbejdsplads på Maarbjerggaard.

Det er foreløbigt det eneste projekt, der har skabt eller er i færd med at skabe nye arbejdspladser, men vi tror på, at der kommer flere. Som en deltager gav udtryk for, var hun før møderne bange for, at det var mest bare var endnu en snakkeklub, men netop fordi oplæggene var så konkrete og de fremmødte selv er involveret i konkrete projekter, gav det løfter om, at de mange gode idéer vil blive omsat. Det væsentligste resultat af møderne er måske derfor, at vi har lagt grunden til et nyt og aktivt netværk omkring grønne og socialøkonomiske initiativer – og at vi har fået tydeliggjort mange af de interesser og ressourcer, der findes på Odsherred.

Vi vil også pege på den gode omtale, vi har fået i den lokale presse. Lokalværket er blevet en synlig aktør i lokalområdet. Blandt deltagerne har der været repræsentanter for både byrådet og embedsværket, så vi er også blevet synlige på det politisk-administrative plan. Vores side på Facebook har fået 82 ”synes godt om”-tilkendegivelser og bliver udover annoncering af møderne brugt deltagerne imellem til små beskeder af almen interesse.

Vi er blevet kraftigt opfordrede til at fortsætte vores aktiviteter til efteråret. Vi har derfor i Lokalværket mod på at fortsætte og har heldigvis modtaget en større bevilling fra Landdistriktspuljen 2013 hertil – en bevilling, vi næppe havde fået uden den indledende støtte fra LBR og den begyndende netværksdannelse, vi på den baggrund kunne indlede. Den siger vi derfor stor tak for – i håbet om at den med tiden vil føre til endnu flere synlige resultater her i Odsherred.

En kommentar til det vedlagte regnskab. I forhold til budgettet har vi haft ekstra udgifter til annoncering, primært fordi vi valgte at lade trykke en flyer (se vedlagte), som vi delte ud relevante steder rundt om i Odsherred, samt til transportudgifter mm. til oplægsholdere. Disse accepterede at stille op uden vederlag, så i stedet syntes vi, at de skulle have en lille vingave samt for enkelte af dem (der kom langvejs fra) et måltid mad i kantinen – dette havde vi blot glemt at regne med i budgettet. Til gengæld sparede vi på netværksdannelsen, da vi i stedet for at oprette en hjemmeside valgte at nøjes med en facebookside (søg under ”lokalværket” på www.facebook.com), der kun kostede os et lille beløb til et logo.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>