Nyheder

Facilitering af iværksættere

14:42
|
0 kommentarer
|
IMG_0460

Lokalværket fik for nylig anbefalet en bog af Ernesto Sirolli: “Ripples from the Zambezi. Passion, entrepreneurship and the rebirth of local economies”. Den er fra 1999, men opsummerer meget præcist, at der er brug for at give mennesker i lokalsamfundene en hjælpende hånd, så de kan realiere deres drømme om at etablere en lille virksomhed i tæt samklang med omgivelserne. Vi har her valgt at oversætte hans meget opmuntende indledning, hvor begrebet Enterprise Facilitator introduceres. Hvordan arbejder en sådan “facilitator af iværksættere”? Få fat i bogen og læs selv […]

Kortlægningen – konklusioner og anbefalinger

14:22
|
0 kommentarer
|
Overflod og passion i Ordrup

Kortlægning af fødevareproducenter i Odsherred – samlede resultater og iagttagelser fra Lokalværket

Odsherred har mulighed for at blive selvforsynende med grønt, frugt, kød, brød og mejeriprodukter. Vores undersøgelse viser, at der er mange forskellige fødevarer i Odsherred. Der er større mængder af såkaldte basisvarer (mælk, kød, brødkorn, kartofler, gulerødder) og på nuværende tidspunkt er der flere specialfremstillede varer samt flere på vej (øl, vin, most, saft, marmelader, brød, is og diverse spændende grøntsager og krydderurter).

Mange gjorde opm […]

Fra idé til koncept

15:29
|
0 kommentarer
|
den dobbelte diamant-modellen

Kære alle Lokalværkere og deltagere i projektværkstedet

Mange tak for sidst – for en konstruktiv aften i godt selskab med Hannie.

Lokalværket indledte med en skitsering af de to emner – kødproduktion og madrute – som vi havde lagt op til som mulige fokusområder for det videre arbejde. Vi har tidligere udsendt materiale om disse scenarier.

Vi orienterede om et møde med Natur og Miljø-afdelingen, hvor vi drøftede kommunens behov for naturpleje ved hjælp af afgræsning. Kommunen har netop lanceret et initiativ kaldet ”Naturpleje i fællesskab”, da de gerne vil inddrage […]

Generalforsamling 2014

12:59
|
0 kommentarer
|
logo_154x72

Generalforsamlingen blev i år afholdt via mail. Ivan blev valgt som ”dirigent” til at styre slagets gang på mailen.

Bestyrelsens beretning er tidligere udsendt og kan findes på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

De øvrige punkter på dagsordenen forløb således:

 

Årsregnskabet var ligeledes udsendt pr. mail og gengives her:

ÅRSREGNSKAB LOKALVÆRKET NOV 2012 – FEB 2014

Indtægter:

LBR-bevilling…………………………………………………………………..…………. 15.000

Sponsorat…………………………………………………………………………………….. 5.000

Udbetalt, Landdistriktspuljen………………………………………………………..92.480

 I alt…………………………………………………………………….……….……………  112.480

 

Udgifter:

”6 åbne Lokalværksmøder”……………………………………..………..…………. 13.812

”Grønt og socialt iværksætteri”………………………………..……….……………  5.277

”Projektværksted”, foreløbige udgifter […]

Referat af 2. projektværksted på Aksen den 5. marts 2014

9:50
|
0 kommentarer
|
Læsø salt

Lokale fødevarer i Geopark Odsherred

Ildsjælen Poul fra Læsø: Begynd med menneskene!

Poul Christiansen fra Læsø gæstede denne aften Odsherred, og anledningen var Lokalværkets projektværksted om nye perspektiver på lokale fødevarer i Geopark Odsherred.

Poul er sandelig en dedikeret ildsjæl og har gennem mere end 20 år været en væsentlig drivkraft for Læsø og for udviklingen af de kendte virksomheder Læsø Salt og Læsø Kur. Det er nok ikke helt galt at sige, at Pouls filosofi om succes for projekter […]

Samarbejde får fødevareerhvervet til at blomstre

21:19
|
0 kommentarer
|
logogroen

Fødevareprojektet er i sin sidste fase. Samtidig spirer de gode oplevelser med lokale fødevarer frem i Region Sjælland. Nu begynder virksomheder og køkkener for alvor at mærke effekten af deres samarbejde med os, og der er kommet større fokus på lokale råvarer i regionen. Den positive udvikling behøver ikke at stoppe her. Embedsfolk, politikere og erhvervet vil også fremadrettet kunne bruge vores erfaringer og løsningsmodeller til at udnytte de potentialer, der er på fødevareområdet […]