Nye perspektiver på fødevarer i Geopark Odsherred

3.03.2014
|
0 kommentarer
||
friogfro_huse_peterplet

1. projektværksted – introduktion af Geopark projektet og Lokalværket.

Onsdag den 29. januar samledes borgere fra hele Odsherred til en aften om lokale fødevarer i Geopark Odsherred. Den lokale forening Lokalværket stod bag dette kick-off arrangement – det første i en række af 6 Projektværksteds-aftener. Stemningen på mødet var præget af stor interesse og engagement i de muligheder, der findes i udviklingen af de lokale fødevarer.

Af deltagere var både unge kursister fra Vallekilde Højskole i gang med uddannelsesforløb om nye beskæftigelsesmuligheder i Odsherred, lokale kogekoner, fødevareproducenter fra både Lammefjorden, Odden, Grevinge og Nørre Asmindrup, en lokal naturformidler med øje for Geoparkens naturnære oplevelses-muligheder, repræsentanter fra Odsherred Slow Food og andre fødevare- og oplevelsesinteresserede aktører.

Lokalværket havde inviteret Turistchef Hans Jørgen Olsen og Centerchef fra Odsherred kommune Thure Jørgensen, til at holde oplæg om Geopark projektet – hvad Geoparken er, samt hvilke beskæftigelses og udviklingsmæssige muligheder projektet har.

Der var mange spørgsmål til det spændende oplæg, blandt andet til hvordan Geopark-projektet inddrager lokale aktører og virksomheder i Geopark-aktiviteterne. Spørgsmålene knyttede sig især til oplægsholdernes orientering om dannelsen af en Fødevareklynge, som i Geopark regi beskæftiger sig med nye initiativer som mærkning og lokal fødevaredistribution.

Mærkningen kan brande de lokale fødevarer, så kunderne nemmere kan genkende de gode råvarer og specialiteter fra Odsherred. I den forbindelse udspandt der sig en diskussion af, hvor vidt mærkningen også stiller krav til kvaliteten. Men mærkningen er kun geografisk. Der kan så være andre mærker ved siden af, f.eks. hvis varen er økologisk.

Et lokalt distributionssystem, i første omgang rettet mod større aftagere som kantiner og restaurationer, kræver, at der er et tilstrækkeligt stort og varieret udbud. I klyngen er der lige nu 10 virksomheder, men der skal være flere. Der efterlyses en kortlægning af producenter i Odsherred, da der kan være mange småvirksomheder, klyngen ikke kender til, og som kunne være interesserede i et samarbejde. Især mangler producenter af lokalt kød, men også andre varer.

Det blev også diskuteret, at man er nødt til at være en del af klyngen, hvis man vil deltage i mærkningen og distributionen af sine varer. Det er mange småproducenter måske ikke klar til, både af tidsmæssige og økonomiske årsager – indgangsbeløbet for at være med i klyngen er 2.000 kr pr. år. Men samtidig er det klart, at både de større etablerede og de små nye virksomheder har brug for hinanden, så der skal findes måder at samarbejde på.

Efter oplæg var der networking over dejlig kage fra Maarbjergaard og derefter samledes deltagerne i grupper og arbejdede med følgende spørgsmål:

  • Hvad har bragt dig hid?
  • Hvad brænder du for at være med til at udvikle?
  • Hvilke muligheder ser du for lokale fødevarer i Geopark Odsherred?

Visioner og behov fra grupperne

Formidlingen og de gode (troværdige) historier

En vigtig faktor for udviklingen af Odsherreds fødevare’branche’ er kommunikation og formidling knyttet an til fødevarernes lokale producenter og historier samt troværdigheden omkring dette.

Radio Odsherred kan være en god ’oplysnings og markedsføringskanal’.

De lokale fødevarer skal være synlige og lette at finde & købe.

Der er behov for at fremme et synligt udbud af lokale fødevarer, så lokale borgere og turister nemt kan finde dem. Måske via en slags Blå Avis for Odsherred fødevarer.

Kunderne til Odsherreds gode fødevarer er hovedsageligt Københavnere, men synliggørelse og branding hjælper Odsinge til at finde frem til dem også.

Mærkning af fødevarer fra Odsherred er vigtig i synliggørelsen.

Odsherred – et levende sted – også om vinteren

Geopark projektet lægger op til skabelse af nogle (nye) lokale værdier og identitet. En af deltagerne mente, at styrkelse af vores lokale interne sammenhold er vigtigt i den forbindelse, herunder at vi som lokale borgere mærker et levende lokalsamfund med gode råvarer – hele året rundt.

Odsherreds fødevarepallet er ikke fuld – flere fødevareprodukter savnes

Vi ’mangler’ flere kødprodukter – og en kyllingeproduktion af god kvalitet.

Der bør satses mere på niche grøntsager – særlige grøntsager a lá Søren Wiuff.

Et lokalt slagtehus eller en -bus vil både skabe arbejdspladser OG sikre en dyrevelfærdsmæssig kvalitet til kødprodukter.

Fødevareforædling – af både tang, vildsvin, geder og meget mere. Et tang-forædlings-hus kan etableres ved Nykøbing Havn.

Madturismen skal udvikles

Der er mange muligheder for at udvikle madturismen i Geopark Odsherred. Både i tilknytning til fødevareerhvervet og produktionen – herunder sammenhængende oplevelser og undervisningstilbud.

Rekonstruktion af naturområder til bl.a produktion af vilde urter.
Der afholdes jævnligt Farmers Markets i Geopark Odsherred – og gerne i dertil indrettede og nyetablerede torvehaller.

Lokale råvarer ind i Restauranterne og i et Centralt storkøkken

Vores lokale råvarer skal spises og bruges – af lokale OG af restaurationerne.

Udvikling af et centralt køkken, der laver kvalitetsmad af lokale råvarer til lokale institutioner.

Koordinerende indsats og samarbejde for nye arbejdspladser

Hvis Odsherred Geopark og den herboende fødevareproduktion skal skabe arbejdspladser, så kræver det villighed til at samarbejde og en koordinerende indsats er her en vigtig brik.

Mulighederne for at være en lille fødevareproducent skal fastholdes.

 

På gensyn til næste projektværksted :-)

Med hilsen fra Ivan, Lise og Mette

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>