Generalforsamling 2014

23.03.2014
|
0 kommentarer
||
logo_154x72

Generalforsamlingen blev i år afholdt via mail. Ivan blev valgt som ”dirigent” til at styre slagets gang på mailen.

Bestyrelsens beretning er tidligere udsendt og kan findes på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

De øvrige punkter på dagsordenen forløb således:

 

  • Årsregnskabet var ligeledes udsendt pr. mail og gengives her:

ÅRSREGNSKAB LOKALVÆRKET NOV 2012 – FEB 2014

Indtægter:

LBR-bevilling…………………………………………………………………..…………. 15.000

Sponsorat…………………………………………………………………………………….. 5.000

Udbetalt, Landdistriktspuljen………………………………………………………..92.480

 I alt…………………………………………………………………….……….……………  112.480

 

Udgifter:

”6 åbne Lokalværksmøder”……………………………………..………..…………. 13.812

”Grønt og socialt iværksætteri”………………………………..……….……………  5.277

”Projektværksted”, foreløbige udgifter………………….……………………… 22.743

Medlemskab, Odsherred Erhvervsråd………………………………………….    1.188

Gebyrer………………………………………………………………………..………….….       51

 I alt……………………………………………………………………..………….……….…43.071

  

Indtægter – udgifter………………………………………………………………….  69.409

Saldo 18.2.14 på bankkonto 8401 – 1185919: 69.408,68

 

Årsregnskabet blev godkendt uden kommentarer.

  • Fastsættelse af kontingent

Kontingentet forbliver foreløbigt gratis.

 

  • Indkomne forslag

Ivan Normann Andersen havde foreslået, at navnet for foreningen ændres til: Lokalværket – forum for grønne og sociale (nu: socialøkonomiske) initiativer. Begrundelse: Ændringen er kosmetisk, men der synes så mange fordomme og opfattelser knyttet til ordet ”socialøkonomiske”, at jeg vil foretrække det mere åbne ”sociale”, om end det ikke betyder ændringer i Lokalværkets praksis.

Forslaget blev vedtaget.

 

  • Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen var ikke på valg i år.

 

  • Valg af revisor og revisorsuppleant

Genvalg til Mona Hvid som revisor og Carsten Ørting Andersen som revisorsuppleant

 

Referent: Ivan Normann Andersen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>