Fra idé til koncept

den dobbelte diamant-modellen

Kære alle Lokalværkere og deltagere i projektværkstedet

Mange tak for sidst – for en konstruktiv aften i godt selskab med Hannie.

Lokalværket indledte med en skitsering af de to emner – kødproduktion og madrute – som vi havde lagt op til som mulige fokusområder for det videre arbejde. Vi har tidligere udsendt materiale om disse scenarier.

Vi orienterede om et møde med Natur og Miljø-afdelingen, hvor vi drøftede kommunens behov for naturpleje ved hjælp af afgræsning. Kommunen har netop lanceret et initiativ kaldet ”Naturpleje i fællesskab”, da de gerne vil inddrage borgere i dette arbejde. Kan man skabe mere kødproduktion på denne måde? Det er ikke så enkelt, da der er mange udfordringer fx i form af indhegninger, opsyn, græsningshøjde, vand og læ. Men det KAN måske under bestemte forudsætninger være en mulighed, som det er værd at tage med i overvejelserne.

Vi orienterede endvidere om et planlagt møde med Geopark-festivalen ang. madruten – måske kan vi stå for et arrangement under festivalen, der under en eller anden form kan sparke ”madrute”-konceptet i gang? Festivalfolkene er i hvert fald meget interesserede, og kan måske ligefrem finde fondspenge til et eventuelt arrangement?

Vi kan her tilføje, at vi i går mødtes med tovholderen for festivalen Ole Hilden. Vi bliver nødt til at berette, at der er yderst begrænsede muligheder for tilskud til et festaival-arrangement, men mulighed for at blive del af fælles markedsføring og for at opkræve deltagerbetaling på fx 40-50 kr. pr. madrute. Vi talte om muligheden for at arrangere 1-2 prototyper på sådanne ruter – evt. til tilbagelæggelse på cykel – hvor producenter og andre fødevareaktører åbnede op og tilbød en eller anden form for oplevelse/læring (fx om forædling af de avlede produkter) gerne med et overordnet tema for ruten. Der er deadline 31.maj for at komme med i festival-programmet.

På lidt længere sigt eksisterer der nogle ret gode muligheder for at skaffe udviklingsmuligheder til en årligt tilbagevendende madrute i en eller anden form. I givet fald skulle det tænkes sammen med andre ruter i Odsherred, som vi også har snakket om – fx Isefjordsstien.

 

Den dobbelte diamant

           

Efter disse orienteringer tog Hannie fra Syddansk Universitet over. Hun fortalte om vigtigheden af, at alle i en gruppe som vores er klar over, hvor i processen, vi befinder os og hvor, vi er på vej hen. Hun viste os en ”dobbelte diamant-model”, se illustration. Vi har været i idé-fasen (”discover”) og nu er i færd med at definere behovet (”define”), så vi kan skaffe adgang til forretningsidéen og begynde at konceptudvikle (”develop”). Udførelsen (”deliver”) ligger stadig et stykke ude i fremtiden!

 

Behovsanalyse og forretningsmodel ’Kanvas’

For at få hul på arbejdet, guidede Hannie os igennem en behovsanalyse, hvilket viste sig at være et godt udgangspunkt for at kvalificere vores brainstorms fra de 2 forrige projektværksteder. Vi skrev en masse postIt-sedler, som Hannie fordelte i de forskellige felter i en forretningsplan-model, kaldes kanvas-modellen. Det er uvant for os og de fleste andre småproducenter at arbejde så model-orienteret, men lærer vi at se potentialet i det, kan det give os et meget bedre overblik over vores koncept og hvor vi mangler fokus.

Skal man forsigtigt konkludere, er der stadig en stor mangfoldighed af behov. Når vi snakker kundens/verdens behov, går ord som variation, kvalitet, nærhed, tilgængelighed, autenticitet, natur, oplevelser, udnyttelse af ellers ubrugte ressourcer dog hele tiden igen. Og når vi snakker egne behov, vender vi hele tiden tilbage til bedre afsætningsmuligheder. Som én sagde, med bedre afsætningsmuligheder, kommer der automatisk også flere producenter.

I forretningsmodellen har vi derfor fokus på det felt, der hedder ”kanaler”. Her fik idéen om et virtuelt madmarked meget opmærksomhed som en spændende og perspektivrig mulighed. Idéen kan gøres landsdækkende, med Odsherred som en prototype – så kan selve konceptet også være penge værd. Men også et relativt nyt madmarked-koncept, der er startet op i Præstø, men nu har bredt sig til St. Heddinge og snart også Lynæs blev nævnt. Endelig arbejder vi videre med madrute-konceptet. Stine, Anne-Mette, Susanne og Karsten meldte sig som interesserede til sidstnævnte.

 

Hjælp til kortlægning af fødevareproducenter

Hvad vi end vælger at gå videre med, er det næsten en forudsætning, at vi skaffer os et bedre overblik over eksisterende fødevareproducenter i Odsherred. I uge 16 påbegynder Ivan, Lise og Mette Lokalværkets kortlægningsarbejde. Vi kan i høj grad bruge jeres hjælp til dette!

Er der derfor nogle af Jer som kender til fødevareproducenter, som har potentiale for lokal afsætning til hoteller og restauranter og forbrugere, så giv os gerne et praj.

Mange gode hilsener fra

Ivan og Mette

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>