Forretningsplan

Udvikling af forretningsplan tilpasset lokale ildsjæle

 

Lokalværket samarbejder med Landdistriktspuljen under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at udarbejde en forretningsplan tilpasset lokale ildsjæle. Forretningsplanen skal indkredse, hvordan småprojekter kan blive til lokal udvikling.

Baggrunden for dette projekt er en oplevelse af, at der sidder mange ildsjæle og projektmagere i landdistrikterne med gode idéer til nye former for virksomhed, nye måder at bruge lokalområdets ressourcer på og nye måder at integrere det med øvrige aktiviteter – men at de går ofte i stå på et meget tidligt tidspunkt i processen, fordi de mangler hjælp til økonomi, jura og organisering. De eksisterende erhvervsstøtteordninger er ikke gearet til den slags småvirksomhed – henvender man sig med et ønske om hjælp, får man ofte at vide at man først skal udarbejde en forretningsplan efter en skabelon, man kan finde på nettet – men disse skabeloner er tilpasset virksomheder, der vil skabe overskud og eksport, og ikke på virksomheder, der ønsker at skabe udvikling og vækst i lokalsamfundet samtidig med at give et (delvist) indtægtsgrundlag for initiativtageren. Det er vores oplevelse, at der ofte appelleres til civilsamfundet om selv at tage teten, men at de ikke hjælpes til at forankre deres idéer og aktiviteter. Det er en udfordring for de nye aktører at tilegne sig den grad af professionalisme, som er nødvendig for at klare sig på det offentlige og private marked – og samtidig fastholde deres autonomi og oprindelige idégrundlag.