Erhvervsudvikling

Lokal erhvervsudvikling

 

Vi ser, at der er behov for udvikling af småvirksomheder, som medvirker til lokalsamfunds-udvikling i yderområder. Vi ser for os virksomheder, der er etableret i, af og for lokalsamfundet – og vi tror, at disse vil være små, men mangfoldige og kunne udnytte synergieffekten.

Umiddelbart forestiller vi os tre typer virksomheder/målgrupper:

1) De, der har overlevet fra den gamle landbo- og selvstændighedskultur, hvor det ikke handlede om vækst og stadigt større afkast, men om at få det til at løbe rundt, levere et ordentligt produkt og have en god omgangsform. Meget lokalt forankret, men måske med nye muligheder på markedet baseret på det naturlige og autentiske.

2) De nye ”integrerende iværksættere” (med et udtryk lånt af Hanne Tanvig). Ofte tilflyttere, der gerne vil skabe en virksomhed (tæt) på hjemadressen og gerne i en eller anden udstrækning lokal i sit udgangspunkt og i sit sigte. Disse har ofte et stort ”globalt” netværk og tænker i nye brancher og kreative muligheder.

3) Aktive borgere og iværksættere i et lokalsamfund, der har fundet sammen for at sikre lokalsamfundets overlevelse og erkendt, at der skal tænkes i nye virksomheder og muligheder for at levere service. Virksomhederne etableres med en høj grad af frivillig indsats (både økonomisk og arbejdsmæssigt) og overskud tilgår lokalsamfundet.