Blog

Lammefjordseventyr og Geoparkguld

11:49
|
0 kommentarer
|
lammefjordseventyr-og-geoparkguld

I anledning af projektværkstedet »Fødevarer i Geopark Odsherred« har Lokalværket været i marken for at møde lokale fødevareproducenter. I denne artikel er besøget gået til Fjordgaardens Gårdbutik ved Hørve […]

Lokale fødevarer i Geopark Odsherred

12:01
|
0 kommentarer
|
Lokale fødevarer i Geopark Odsherred

‘Man skal turde tænke anderledes!’ Restaurant Madkunsten i Nykøbing.

Artikel om ‘Lokale fødevarer i Geopark Odsherred’ i Ugeavisen Odsherred – side 20. http://www.e-pages.dk/nordvest/425 […]

Fødevarefællesskab Odsherred?

9:28
|
0 kommentarer
|
SMÅPRODUKTION AF FØDEVARER

LOKALE FØDEVARER I ODSHERRED – FØDEVAREFÆLLESSKAB?

Smag på Odsherred

Odsherred vil gerne være kendt for fødevarer af høj kvalitet. Især grøntsagerne fra Lammefjorden fremhæves ofte, fx således:

”Istidslandskabet danner grundlag for det landbrug, vi kender i Odsherred. Særligt er den inddæmmede Lammefjord, hvor isen lå tyk under sidste istid, kendt som Danmarks grøntsagskammer. Den tørre havbund på Lammefjorden udgør i dag et areal på over 10.000 tdr. land eller ca. 55 km². Særligt den inderste del af fjorden, længst […]

Rapport over forløb af 6 åbne lokalværksmøder

9:39
|
0 kommentarer
|
DSC_1160

RAPPORT OVER FORLØB AF 6 ÅBNE LOKALVÆRKSMØDER JANUAR-JUNI 2013

LBR Odsherred bevilgede den 14. november 2012 ”Lokalværket” kr. 15.000,- i tilskud til afholdelse af 6 åbne lokalværksmøder. På det tidspunkt havde vi lagt et foreløbigt program, som efter bevillingen blev endelig fastlagt, og derefter så således ud (en udvidet beskrivelse for de sidste 5 arrangementer kan ses i vedlagte flyer):

23.januar: ”Landsbyvirksomheden” v/Ivan Normann Andersen, Lokalværket og Erling Skaale, Egebjerg Landsby Virksomhed

27.februar: ”Hvad er der brug for på landet” v/Mona Hvid, Landliv […]

Borgerinitiativ i Odsherred

12:47
|
0 kommentarer
|
friogfro_peterplet

En projektgruppe vil med udgangspunkt i Odsherred hjælpe til at skabe lokal udvikling ved nye initiativer og nye netværk mellem borgerne.

Af Daniel Brøns, dabr@b-l.dk
Tirsdag den 15. januar 2013, 09:51

Borgerne skal have hænderne op af lommen og mødes og skabe nye og bedre arbejdspladser til dem selv og andre. Det kan for eksempel være håndværkere, der finder sammen om at tilbyde energirigtige løsninger på nyt byggeri eller energirenovering af ældre bygninger. Det kan være landmænd, der vil samarbejde om nye emner […]

Referat af generalforsamling 2013

9:17
|
0 kommentarer
|
DSC_1157

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LOKALVÆRKET DEN 27. FEBRUAR 2013 PÅ VALLEKILDE HØJSKOLE

Valg af dirigent: Gitte, som godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen

Valg af referent: Mona skriver stikord, Ivan skriver referatet

Formandens beretning: Foreningen blev stiftet den 3.1.2013 i forbindelse med en ansøgning til Landdistriktspuljen: ”Fra småprojekter til lokal udvikling”, hvor vi har søgt 266.750 kr. Samtidigt blev vi indmeldt i Odsherred Erhvervsråd. Vi er endnu ikke blevet synlige på deres hjemmeside pga. tekniske problemer, hvilket de meget beklager. Vi er endvidere blevet medlemmer af Sociale Entreprenører i Danmark […]