Lokalværket

Generalforsamling 2014

12:59
|
0 kommentarer
|
logo_154x72

Generalforsamlingen blev i år afholdt via mail. Ivan blev valgt som ”dirigent” til at styre slagets gang på mailen.

Bestyrelsens beretning er tidligere udsendt og kan findes på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

De øvrige punkter på dagsordenen forløb således:

 

Årsregnskabet var ligeledes udsendt pr. mail og gengives her:

ÅRSREGNSKAB LOKALVÆRKET NOV 2012 – FEB 2014

Indtægter:

LBR-bevilling…………………………………………………………………..…………. 15.000

Sponsorat…………………………………………………………………………………….. 5.000

Udbetalt, Landdistriktspuljen………………………………………………………..92.480

 I alt…………………………………………………………………….……….……………  112.480

 

Udgifter:

”6 åbne Lokalværksmøder”……………………………………..………..…………. 13.812

”Grønt og socialt iværksætteri”………………………………..……….……………  5.277

”Projektværksted”, foreløbige udgifter […]

Bestyrelsens beretning 2014

9:01
|
0 kommentarer
|

Lokalværket Februar 2013-Februar 2014

I foråret gennemførte vi de sidste ”åbne lokalværksmøder”, som vi havde fået 15.000 fra LBR Odsherred til at gennemføre. Alle møderne blev gennemført med rigtig god response fra deltagerne. Se bilag for en rapport over forløbet. Rapporten og regnskabet er godkendt af LBR.

Den 25. april modtog vi besked fra Landdistriktspuljen, at de bevilgede os 115.600 (ud af et ansøgt beløb på 266.750) til et projekt, vi kaldte ”Fra småprojekter til lokal udvikling”. Det var en glæde, at […]

Rapport over forløb af 6 åbne lokalværksmøder

9:39
|
0 kommentarer
|
DSC_1160

RAPPORT OVER FORLØB AF 6 ÅBNE LOKALVÆRKSMØDER JANUAR-JUNI 2013

LBR Odsherred bevilgede den 14. november 2012 ”Lokalværket” kr. 15.000,- i tilskud til afholdelse af 6 åbne lokalværksmøder. På det tidspunkt havde vi lagt et foreløbigt program, som efter bevillingen blev endelig fastlagt, og derefter så således ud (en udvidet beskrivelse for de sidste 5 arrangementer kan ses i vedlagte flyer):

23.januar: ”Landsbyvirksomheden” v/Ivan Normann Andersen, Lokalværket og Erling Skaale, Egebjerg Landsby Virksomhed

27.februar: ”Hvad er der brug for på landet” v/Mona Hvid, Landliv […]

Referat af generalforsamling 2013

9:17
|
0 kommentarer
|
DSC_1157

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LOKALVÆRKET DEN 27. FEBRUAR 2013 PÅ VALLEKILDE HØJSKOLE

Valg af dirigent: Gitte, som godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen

Valg af referent: Mona skriver stikord, Ivan skriver referatet

Formandens beretning: Foreningen blev stiftet den 3.1.2013 i forbindelse med en ansøgning til Landdistriktspuljen: ”Fra småprojekter til lokal udvikling”, hvor vi har søgt 266.750 kr. Samtidigt blev vi indmeldt i Odsherred Erhvervsråd. Vi er endnu ikke blevet synlige på deres hjemmeside pga. tekniske problemer, hvilket de meget beklager. Vi er endvidere blevet medlemmer af Sociale Entreprenører i Danmark […]