Bestyrelsens beretning 2014

1.03.2014
|
0 kommentarer
||

Lokalværket Februar 2013-Februar 2014

I foråret gennemførte vi de sidste ”åbne lokalværksmøder”, som vi havde fået 15.000 fra LBR Odsherred til at gennemføre. Alle møderne blev gennemført med rigtig god response fra deltagerne. Se bilag for en rapport over forløbet. Rapporten og regnskabet er godkendt af LBR.

Den 25. april modtog vi besked fra Landdistriktspuljen, at de bevilgede os 115.600 (ud af et ansøgt beløb på 266.750) til et projekt, vi kaldte ”Fra småprojekter til lokal udvikling”. Det var en glæde, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter således bakkede op om vores idéer. Det er sædvane, at man efterfølgende kan ansøge den lokale LAG – i vores tilfælde Udvikling Nordvestsjælland – om at bidrage til finansieringen af projektet. Vi ansøgte herom, men fik afslag. Efter en længere tænkepause med mange overvejelser, har vi nu revideret det oprindelige projekt, så det passer bedre med det reducerede budget. Se bilag om revideret projekt. MBBL har godkendt det reviderede projekt med et nyt budget og samtidig forlænget vores projektperiode til 1. oktober 2014.

Projektet kører lige nu af to spor. Det praktiske, hvor vi har indledt en række ”projektværksteder” under titlen Lokale fødevarer i Geopark Odsherred. Disse værksteder giver os erfaringer i et konkret forløb frem mod etablering af små lokale virksomheder ved hjælp af grønne og sociale initiativer. Vi har indgået samarbejde med projektlederne i Geopark Odsherred om værkstederne. Sideløbende arbejder vi med det teoretiske spor, hvortil vi har aftaler om samarbejde med både Uffe Beck/Kooperationen og Hannie van der Windt/Syddansk Universitet.

I efteråret forsøgte vi os også med en ansøgning til et forsknings- og informationsprojekt, ligeledes under landdistriktspuljen. Vi kaldte det ”Illustration og dokumentation af en formidlende instans’ arbejde i krydsfeltet mellem kommunale udviklingsprojekter og lokale interessenter”. Det var et forsøg på udvidelse af det eksisterende projekt, men vi fik afslag.

I efteråret havde vi et samarbejde med Odsherred Erhvervsråd om et arrangement under iværksætterugen, uge 47. Vi planlagde og afviklede arrangementet ”4 inspirerende timer om grønt og socialt iværksætteri” med et pænt deltagerantal og mange nye kontakter. Erhvervsrådet sponsorerede os med 5.000 kr.

Vi har arbejdet meget for at få et logo og en hjemmeside, og begge dele er nu MEGET tæt på. På projektbevillingens budget er der heldigvis sat midler af til dette og vi har haft et godt samarbejde med Linda fra Visue Kommunikation og med lærer og kursister på Roskilde Tekniske Skoles grafiske linje. Flere har hjulpet undervejs, bl.a. har Lises søn Emmanuel leveret afgørende bidrag til logoet.

Lokalværket har i dag 13 aktive medlemmer og 7 passive (forskellen handler om, hvor meget info de modtager) samt en velfungerende facebook-side med over 130 likes. Vi har et godt samarbejde og mange kontakter i byrådet og embedsværket. Lokalpressen har bragt adskillige indslag, og senest har vi publiceret større artikler i anledning af projektværkstedet. Vi bliver mere og mere en del af ”landkortet” på Odsherred, og vi begynder at få henvendelser fra folk med egne projektidéer.

Samtidig er vi selv i en proces med at afklare vores rolle som forening samt hvad vi vil og kan tilbyde vore medlemmer. Spørgsmålet er også, hvad vi magter – vi er en bestyrelse på 6 personer, og det er begrænset, HVOR meget arbejde vi kan lægge i foreningen, hvis ikke det genererer en indkomst til os. Vi er så småt begyndt at tage honorarer for vores indsats, og vi arbejder på at udfærdige en egentlig forretningsplan, så vores frivillige arbejde i en eller anden grad kan konverteres til, hvad man kunne kalde ”lokalsamfundsarbejde” eller ”lønnet arbejde for fællesskabet”. I denne proces har vi modtaget hjælp fra Hannie van der Windt fra Syddansk Universitet.

På bestyrelsens vegne: Ivan Normann Andersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>